Dodaj do ulubionych GP Studio

Ziemia Święta

Góra Kuszenia

Niedaleko Jerycha znajduje się góra po arabsku nazywana Dżabal Quruntul (Czterdziestu Dni), na którą według tradycji udał się Jezus by pościć i gdzie ukazał się Mu diabeł by Go kusić (Mt 4, 1-11). W roku 135 przed Chrystusem znajdowała się tu twierdza Dok, gdzie zostali podstępnie zamordowani w czasie uczty urządzonej przez Ptolomeusza, syna Abubosa, arcykapłan Szymon Machabeusz oraz synowie Matatiasz i Juda (1 Mch 16, 11-17). W IV w. została tu założona laura założona przez św. Charytona. Również w średniowieczu znajdowali się tu mnisi.

Góra kuszenia

 

Do zbocza Góry Kuszenia uczepiony jest obecnie grecki klasztor prawosławny pobudowany w 1895 roku