Dodaj do ulubionych GP Studio

Ziemia Święta

BETLEJEM

Arabska nazwa Bait Lahm - 777 mnp. - obecnie ok. 32 000 mieszkańców; głównie Arabowie i chrześcijanie. Bardzo wiele domów zakonnych i organizacji . Betlejem stało się wielkim centrum monastycyzmu za sprawą Hieronima, który osiadł tu w IV wieku, a za nim Paula z córką Eustochią.

Tu znajduje się grób Racheli, żony Jakuba (por. Rdz 35,19). Tutaj Samuel namaścił Dawida na króla Izraela (1 Sm 16, 4-13). Filistyni urządzili tu potężna twierdzę (2 Sm 23,14), umocnioną następnie przez Roboama. Miasto wzmiankowane jest u proroków (Mi), a dziś najbardziej znane oczywiście jako miejsce narodzin Jezusa Chrystusa.

W grocie narodzenia gwiazda z napisem: Tu narodził się z Maryi Dziewicy Jezus Chrystus. Wystrój wnętrza pochodzi z końca XIX wieku. Katolicy mogą tylko utrzymywać 4 płonące lampy na ołtarzu narodzenia. Sama Bazylika jest własnością Greków.Bazylika Narodzenia Pańskiego. Stoi na miejscu, gdzie od pierwszych wieków czczono tajemnicę Narodzenia. Cesarz Hadrian (podobnie jak w miejscu grobu) kazał tu wybudować Bazylikę ku czci Adonisa. Już jednak w III wieku Orygenes wspomina o grocie żłóbka. Konstantyn wznosi tu Bazylikę, z potężnym atrium, czterema portykami oraz ośmiościanem nad grotą narodzenia. Zniszczona przez pożary i Samarytan (526) została odbudowana przez Justyniana i o dziwo ocalona przez Persów. Justynian wprowadził jednak wiele zmian, m.in zmienił kształt budowli nad grotą, budując szeroki transept z trzema absydami, a do atrium dodał przedsionek. Taki kształt zachował się do dziś. Muzułmanie zapobiegli wykonaniu dekretu okrutnego Hakima. Za Krzyżowców tu dokonywano koronacji kolejnych królów, a w XII wieku Frankowie i Bizantyjczycy wspólnie pracowali przy odbudowie kościoła. Po upadku Królestwa Łacińskiego, zarówno arabowie, jak i mamelucy i Turcy rabowali i niszczyli Bazylikę. Wiele z bogactw na Harim pochodzi właśnie stąd.

Pole pasterzy - wybudowano tu w 1954 roku maleńki kościół w kształcie pasterskiego namiotu. W pobliżu znajdują się ruiny bizantyjskiego klasztoru zniszczonego przez Persów

Obecny plac przed Bazyliką to część dawnego atrium. Do kościoła przylegają trzy klasztory: katolicki, ormiański i grecki. Do wnętrza wchodzi się przez jedyne drzwi, rzeźbione w drewnie w 1227 roku. Długość Bazyliki - 53,9m. szerokość w transepcie - 35,82, w nawach 26,2 m. Cztery rzędy kolumn, które mogą pochodzić z Bazyliki z IV wieku, są z różowego kamienia, kapitele w porządku korynckim. Pokrycie dachu jest ołowiane, belkowanie z XVII wieku. Mozaika z IV wieku.

Na ścianach widoczne są fragmenty mozaik z XII wieku. Najniższy rząd przedstawiał przodków Jezusa według św. Łukasza (północna) i Mateusza (południowa), rząd środkowy to postanowienia sześciu synodów prowincjalnych (północ) i soborów powszechnych (południe). Najwyższy to cały szereg postaci aniołów.

Kościół św. Katarzyny, parafialny kościół łacinników w Betlejem. Obecny pochodzi z 1882 roku. Obok średniowieczny wirydarz, zrekonstruowany w połowie obecnego wieku.

Grota mleczna - wykuta w białym, miękkim tufie. Miejsce chętnie odwiedzane zarówno przez kobiety muzułmańskie i chrześcijańskie.