Dodaj do ulubionych GP Studio

Ziemia Święta

Kafarnaum

(Kefar Nahum - osiedle Nahuma. Miasto, choć, ślady osadnictwa sięgają XIII wieku rozwinęło się za Heroda Antypasa. Jego atutem było położenia w pobliżu Via Maris, stąd znajdował się tutaj oddział rzymskich żołnierzy i urząd celny. O IV wieku mieszkali tu razem Żydzi i chrześcijanie.


Kamień milowy z czasów Trajana (II w.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom Piotra - na pewno było to osiedle mieszkaniowe, należące do tzw. Insula, zespołu domków wybudowanych przez niezamożnych właścicieli nad brzegiem jeziora. W połowie I wieku ściany jednego z takich domów zostały otynkowane, a w IV wieku otoczono je specjalnym dachem i dobudowano dwa pomieszczenia. Jednocześnie wyburzono sąsiednie domy. W ten sposób został wybudowany pierwszy kościół ku czci św. Piotra. Zniszczony został prawdopodobnie przez Persów. Obecnie nowy, wybudowany przez amerykanów!

Pozostałości domu Piotra

Synagoga - na pewno ruiny te nie pochodzą z synagogi, w której nauczał Jezus, są zbyt późne (przełom IV i V wieku), ale być może są to te same fundamenty. Dokonana przez franciszkanów rekonstrukcja pozwala jednak przekonać się co do wyglądu samej budowli. Od strony południowej znajdowały się trzy wejścia, za nimi również trzy rzędy kolumn, podtrzymujących sufit. Od wschodu małe wyjście prowadziło na zadaszony dziedziniec, służący celom liturgicznym miejscowej wspólnoty.