Dodaj do ulubionych GP Studio

Ziemia Święta

Tyberiada

- miasto wybudowane przez Heroda Antypasa na cześć Tyberiusza w 21 roku po Chrystusie. On sam nigdy tu nie był. Ponieważ zbudowana była na ruinach cmentarza, początkowo Żydzi nie osiedlali się tu w ogóle. W II wieku po najeździe Hadriana, stała się głównym centrum emigracyjnym. Przeniósł się tutaj nawet Sanhedryn, co spowodowało powstanie wielkiej szkoły talmudycznej, która od VII wieku pracowała nad masorą, czyli zespołem znaków i reguł umożliwiających czytanie tekstu biblijnego Starego Testamentu. W czasie krzyżowców istniało tu biskupstwo. Miasto bardzo się rozrosło. Od XIII wieku zaczął się jego systematyczny upadek, także miasto stało się pospolitą rybacką wioską. Ponowny rozwój miasta zaczął się od 1860 roku, wraz z powrotem do Palestyny imigrantów żydowskich. Obecnie jest to wielki ośrodek turystyczny. Tu znajduje się kościół św. Piotra.

Wejście do kościoła św. Piotra i replika figury z Watykanu