Dodaj do ulubionych GP Studio

Teksty

Droga Krzyżowa V

18.03.2022

Po raz kolejny w naszym życiu chcemy rozważać drogę cierpienia, którą przeszedł pokorny Sługa Pański Jezus Chrystus. Chcemy też odnaleźć nas na tej drodze i o taką łaskę prośmy naszego Pana i Boga.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja I. Jezus na śmierć skazany
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Piłat bezpodstawnie skazuje Jezusa na śmierć, pycha nie pozwala piłatowi przyznać się do prawdy, o sobie samym i świecie, wyrwać się z układów. Jezus wypełnia wolę Ojca i przyjmuje niesprawiedliwy wyrok. Mógł zniszczyć Piłata, starszych ludu, arcykapłanów. Nie czyni tego lecz stara się jeszcze w rozmowie ze swoim sędzią poprowadzić go ku prawdziwemu życiu.
Czy uciekam się do Jezus, by chronił mnie przed nienawiścią, złością, chęcią zemsty, gdy doświadczam niesprawiedliwości, albo widzę jak niesprawiedliwie cierpią inni?
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja II. Jezus bierze krzyż
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Bóg bierze na ramiona krzyż naszych grzechów. Dlaczego? Bo kieruje się miłością do Ojca i do nas ludzi. Święty Paweł napisał do Rzymian „Wszyscy bowiem zgrzeszyli, i nie ma w nich chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie” (Rz 3, 23-24) Jezus pomaga nam uwolnić się od pychy, która buduje w nas poczucie, jak to wspaniale żyjemy, jacy idealni jesteśmy, jak nam się wszystko należy.
Pomyślmy przy tej stacji, czy potrafimy przyjąć nasz krzyż, naszych słabości, czy też ciągle go odrzucamy, bo według nas nie zasłużyliśmy na niego, to inni ale nie my.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja III. Jezus upada po raz pierwszy
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Upadek Jezusa, to upadek ludzkości. Księga Przysłów (16,18) przypomina „Przed porażką – wyniosłość, duch pyszny poprzedza upadek”. Sam Jezus mówi także: „Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia” (Łk 12, 15). Popadnięcie w chciwość, poprzedzone jest pychą samostanowienia. Jeden grzech prowadzi do kolejnego i ciągnie nas w dół.
Każdy upadek Jezusa, to również źródło nadziei. Z upadku można powstać. Prośmy o umocnienie naszej nadziei.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Spotkanie z Matką to wielka radość dla Skazańca. Jednocześnie źródło zmartwienia. Co z nią będzie, kto się zatroszczy? Spotkanie miłości na tej drodze nienawiści. Paradoksalnie, to właśnie miłość Boga do ludzi stała się przyczyną nienawiści ludzi do Jezusa.
Prośmy Boga byśmy nie bali się trwać w miłości do Boga i do ludzi. Prośmy także, byśmy doznając miłości, umieli ją zauważyć i docenić. By nas ona nie denerwowała, by jej nie odrzucić czy wręcz odpowiedzieć krzywdą.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Rzymscy żołnierze wiedzieli, że by egzekucja, ukrzyżowanie się dokonało, skazaniec musi dojść na miejsce kaźni. Przymusili więc człowieka, który mógł być już zmęczony. Przymusili Szymona. I oto zamiast ulec lenistwu, płynącemu ze zmęczenia, chęci zadbania o siebie, doświadcza łaski czynienia dobrze.
Przedziwne są plany boże. Byśmy nie zmarnowali takiej okazji do pomocy drugiemu człowiekowi ulegając lenistwu, Bóg poprzez innych przymusza nas do uczynienia dobrze. Strach wobec tego, kto przymusza prowadzi do spotkania z Jezusem w potrzebującym pomocy.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Miłość dodaje odwagi. Weronika wychodzi przed szereg. Nie czyni tego z chęci zysku, chciwości lecz z bezinteresownej miłości do człowieka w potrzebie. Nie została zmuszona jak Szymon. Jej czyn wypłynął z pragnienia serca. Jest czystą realizacją miłości, której uczył Jezus – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Prośmy Jezusa, by pomagał nam we wzrastaniu w miłości i w przyjmowaniu Jego nauki o błogosławionych miłosiernych.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja VII. Jezus po raz drugi upada
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Nieczystość należy do najbardziej przewrotnych grzechów, gdyż odrzuca i wypacza najcenniejszy dar Boga – miłość. Grzech ten doprowadza do upadku całe narody. Od wieków rujnuje świątynie domowego ogniska. Zabiera zdrowie i tłumi rozwój osobowości, wyjaławia i spłyca dusze miliardów ludzi.
Powstać po raz kolejny to żyć w czystości. Nie zawężajmy jej jednak tylko do obszaru płci. Nasze dążenie do czystości niech odnosi się do wszystkiego, co w nas jest — do świata naszych uczuć i myśli, do naszych postaw i motywacji, naszych relacji, słów i czynów. By i do nas odnosiły się słowa Jezusa: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.” (Mt 5,8)
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Wielkość Bożej miłości wyraźnie objawia się w tym spotkaniu. Kobiety płaczą, współczują skazańcowi. Może nawet znały Go  jako nauczyciela, a co On robi. Daje wskazówki, które mają uratować życie ich rodzin.
Ta sytuacja jest też drogowskazem dla nas – „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2) Mamy stawać się jak Bóg, pamiętać o innych, wychodzić z miłością, nawet gdy sami jesteśmy cierpiący.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja IX. Trzeci upadek Jezusa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Ci, których dążenia są przyziemne, mogą upaść, próbując nasycić swe pragnienia darami tego świata. Jeśli to będzie zaprzątało ich dążenia, mogą stać się ofiarami obżarstwa i opójstwa. a „ich bogiem – brzuch” (por. Flp. 3, 19).
By powstać z tego upadku potrzebują skierować swe pragnienia ku Bogu, tylko On może je wszystkie w pełni nasycić.
Prosimy Panie pomóż powstać nam do nowego życia, którego pełnią, nasyceniem będziesz tylko ty.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja X. Jezus z szat obdarty
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Pozbawili Jezusa szat, by go pozbawić resztek godności, szacunku do samego siebie. Nie udało im się, bo nie tu kryje się prawdziwa wartość osoby, nie w tym co zewnętrzne. To serce jest prawdziwym obrazem każdego z nas.
Zbadaj mnie, Panie, i doświadcz, Poddaj próbie nerki i serce moje! (por. Ps 26, 2) i popraw, to co jeszcze nie dostaje do prawa Twojej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja XI. Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Pozwolił Jezus, by Go unieruchomiono, by nie mógł już czynić nic dobrego. On jednak jeszcze z Krzyża błogosławi, wstawia się, przebacza, dokonuje przemiany serc. Nie ma takiej sytuacji, by nie móc świadczyć miłości.
Prośmy Pana, by dał umiejętność dostrzegania możliwości czynienia dobra, nawet wydawałoby się w beznadziejnych sytuacjach.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja XII. Jezus na krzyżu umiera
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Jezus umarł ale nie miłość. Wiara w życie wieczna przeprowadza naszą miłość przez bramę śmierci. Bo jak napisał św. Paweł „ trwają wiara, nadzieja, miłość - te trzy: z nich zaś największa jest miłość”. (1 Kor 13, 13). Wiara i nadzieja przeminą, a miłość będzie trwać zawsze. Śmierć Jezusa, to przejaw największej miłości – „Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami”. (Rz 5, 8) To jest sprawdzian prawdziwej miłości – gotowość na ofiarę z życia.
Prośmy Jezusa o dar tak wielkiej miłości.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja XIII. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Zamiast żywego Syna, Matka otrzymuje tylko Jego ciało, miecz boleści przenika Jej duszę. Jej Syn nie pozostawił jej samej. Przed swoją śmiercią polecił ją Janowi, umiłowanemu uczniowi.
Bóg jest zatroskany ciągle o nas. Nie myśli tylko o chwili obecnej ale również o tym co nadejdzie. My często nie rozumiemy Jego działania, ale nawet śmierć bliskiej nam osoby może okazać zbawienna dla nas.
Pomóż nam Panie przyjmować z pokorą nawet to, czego nie rozumiemy.
Któryś za nas cierpiał rany

Stacja XIV. Ciało Jezusa złożone w grobie
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
Ciało ludzkie, które Jezus przyjął dla naszego zbawienia, zostaje złożone w grobie. Dobrze, że Pismo Święte przyniosło nam tę radosną wieść, że ono tam nie pozostało. Jezus zmartwychwstał i w uwielbiony ciele ukazywał się uczniom.
Pomóż nam Panie z perspektywą nieba przejeść naszą drogę.
Któryś za nas cierpiał rany

Dziękujemy Ci Panie, za ten czas refleksji, niech rozciągnie się on na całe nasze życie. Byśmy i my wraz z ciałem dotarli do nowego świata, gdzie przygotowałeś dla każdego z nas mieszkanie.

© Sławomir Maizner