Dodaj do ulubionych GP Studio

Teksty

Droga krzyżowa IV

2018.03.16, Gdańsk-Aniołki

W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Chcemy kolejny raz rozważać Twoją drogę na Golgotę. Chcemy jeszcze raz zgłębiać Twoją wielką miłość do nas. Spróbujemy poprzez te rozważania dostrzec prawdę o nas samych.
Panie Jezu, pomóż nam przez to spotkanie z Tobą na drodze Krzyża, zbliżyć się do Ciebie i naszych braci, i sióstr.
Któryś za nas cierpiał rany
 
Stacja I. Jezus na śmierć skazany
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
W ręce Piłata wydali Cię Jezu Twoi rodacy. Gdy Piłat próbował Cię bronić, w tłumie podniósł się krzyk: „Na krzyż, ukrzyżuj go!” Tyle nienawiści, tylko dlatego, że chcąc przywrócić czyste Boże przykazania, burzyłeś świat, który ludzie sobie stworzyli.
Czy my też nie stajemy pośród tego krzyczącego tłumu i nie krzyczymy wraz z nim: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Nie zamykać sklepów w niedzielę! Na krzyż z nim! Mój brzuch, moje decyzje! Tylko kłamstwo mnie uratuje! Na krzyż z nim!
Panie pomóż nam stanąć po stronie prawdy o nas samych.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja II. Jezus bierze krzyż
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
Zadowolenie na twarzach faryzeuszów i uczonych w prawie. Radość z wygranej. Biedni, nie zdają sobie sprawy, że to ich przegrana.
Możemy i my cieszyliśmy się z cudzego nieszczęścia. Może kpiliśmy z tych, którzy potrafili z miłości ratować innych przed wiecznym potępieniem. Ile razy na naszych twarzach zagościł złośliwy uśmiech, nieszczerej radości?
Radości nie ma na pewno na jednej twarzy w tłumie. To twarz Twojej Matki. Ona wyrusza wraz z Tobą na tę ostatnią  ziemską drogę.
Maryjo, naucz nas naśladować Twojego Syna w wypełnianiu woli Ojca.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja III. Jezus upada po raz pierwszy
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....

 
 
 
Panie upadłeś pod ciężarem Krzyża, oprawcy i rzymscy żołnierze, złoszczą się i zaciskają pięści, bo z tym Skazańcem ciągle tylko kłopoty. Może boją się, że zostaną ukarani, jeśli On nie dotrze na miejsce kaźni?
Twoje cierpienia sprawiają ból tym, którzy z miłości do Ciebie idą wraz z Tobą. Wzrokiem ich nie widzisz, bo patrzysz przed siebie, na Golgotę, ale Ty dobrze wiesz, kto idzie za Tobą z miłości, kto z pragnienia zyskania czegoś, a kto ze strachu przed karą.
Podnosisz się w końcu, by dalej pełnić wolę Ojca.
Panie Jezu, daj nam łaskę żyć i podążać za Tobą z miłości.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja IV. Jezus spotyka swoją Matkę
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
Spotykasz swą Matkę, widzisz, że cierpi wraz z Tobą. To miłość pozwala Jej tak mocno zjednoczyć się z Tobą, że nie boi się podejść, mimo żołnierzy i katów. Oni też są zaskoczeni, oni też nie protestują.
I my stajemy czasami przed takimi wyzwaniami - podejść do kogoś nam bliskiego, ale odrzuconego przez otoczenie. Czy nasza miłość jest dość silna, by nie patrzeć na opinię otoczenia?
Panie Jezu, przyjmij nas do Twojej szkoły miłości, byśmy wraz z Twoją Matką, szli za głosem miłości płynącym z serca ukształtowanego przez Ciebie.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja V. Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
Przymuszony Szymon, stał się błogosławionym, gdyż Tobie pomógł dźwigać Krzyż. Bliskość Ciebie pomaga odkryć prawdę: Więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu.
Być blisko Ciebie, to dźwigać wraz z Tobą Krzyż, bez usprawiedliwiania się, bez mówienia, że jestem zmęczony/zmęczona. Być blisko Ciebie, to dać z siebie wszystko, by pomóc drugiemu, by ulżyć tym, którzy mają jeszcze trudniej od nas.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja VI. Weronika ociera twarz Jezusowi
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
 
Weroniko, swym odważnym czynem sprawiłaś radość nie tylko Jezusowi, ale i Jego Matce, podążającej za Nim. Dobro okazywane rozchodzi się, pomnaża. Dobro okazywane cierpiącym, odrzuconym, pozostawia w nas wspaniały dar Twojej obecności Jezu, upodabnia nas do Ciebie.
Panie, wpatrzeni w postać Weroniki, chcemy tak jak ona świadczyć dobro nawet osobom nam obcym.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja VII. Jezus po raz drugi upada
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
Upadasz po raz drugi, a twoi kaci bez litości, krzykiem i biciem zmuszają Cię, byś poszedł dalej. Nie potrafią sobie wyobrazić, że jednym słowem mógłbyś pozbawić ich wszystkich sił. I gdy się podnosisz, by iść dalej, nie znają Twojej prawdziwej motywacji, by to zrobić, nie wiedzą, że to Twoja wielka miłość do grzesznej ludzkości, pomaga Ci wstać.
Panie pomóż nam uwolnić się od naszej postawy siłowego rozwiązywania trudności, pomóż nam napełnić się miłością, jako siłą przewodnią.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja VIII. Jezus pociesza płaczące niewiasty
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
W stojącym wzdłuż drogi tłumie dostrzegasz płaczące matki wraz z dziećmi. Płaczą nad Tobą. I zapewne doceniasz to ale jak zawsze, swoją miłością, wychodzisz dalej. Sam cierpisz a myślisz jednocześnie o ludziach, o ich losie. Matki płaczą nad Tobą, a Ty zwracasz ich uwagą na los ich dzieci, które żyją w czasach, gdy skazuje się na śmierć niewinnego.
Panie napełnij nas Bożą mądrością pozwalającą na szeroką perspektywę naszego myślenia i działania.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja IX. Trzeci upadek Jezusa
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
Ciężar Krzyża przygniótł Cię do ziemi. Oprawcy znów Cię biją, ale widzą, że nie mają wyjścia, muszą pomóc dźwignąć Krzyż i podnieść się Tobie, byś doszedł na Golgotę.
Zdarza się tak i w naszym życiu, że nie chcemy komuś pomagać, ale by jak najszybciej „mieć coś z głowy” pomagamy. Nawet nie wiedząc, możemy pomóc realizować Twoje, Boże plany.
Skrusz Panie to, co w nas skamieniało, co czyni nas czyniącymi z pragmatyzmu a nie z miłości.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja X. Jezus z szat obdarty
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
Jak bardzo trzeba mieć skamieniałe serce, by człowieka, który już tak okrutnie wycierpiał, i który zaraz zawiśnie na krzyżu, pozbawiać jeszcze godności, obdzierać z ostatniej szaty.
Chciwość tak strasznie może opanować człowieka, że nawet szatę skazańca, ubrudzoną, zakrwawioną, chce posiąść.
Brak współczucia, chciwość, znieczulica, to trucizny, które nas niszczą i tylko Ty, Panie, możesz nas z nich oczyścić, Twoją Krwią.
Panie pomóż nam pokornie zbliżyć się do Ciebie, Źródła Życia.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja XI. Jezus przybity do krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
Prawie nagi leżysz na Krzyżu, widać wszystkie zadane Ci ciosy. Rany z biczowania w Pretorium, rany od biczowania w czasie drogi, rozcięcia od kamieni, gdy upadałeś. Aż dziw, że jeszcze żyjesz. Ale to nie czas, by leżąc wypocząć. Już wbijają gwoździe, by połączyć Cię z Krzyżem, by przybić Cię do drzewa hańby.
Kaci biorą do rąk gwoździe, ale wiem, to moje grzechy trzymają mocno, to nie gwoździe, to nie kaci, to ja poprzez moje postępowanie.
Pomóż Panie, wybaczyć nam samym, nasze grzechy i błędy.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja XII. Jezus na krzyżu umiera
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
Resztkami sił, zanim wydałeś ostatnie tchnienie, dajesz nam swoją Matkę, Jan i Matka, Matka i Jan. Twoja Matka i Twój Kościół. Nie tylko oddałeś nam życie swe, ale i Matkę swoją. Miłość Twoja nie ma granic.
Przyprowadziłeś też pod Krzyż Twój, poganina, by dał o Tobie świadectwo. Setnik w momencie Twej śmierci powiedział: „Prawdziwie, ten człowiek był Synem Bożym” (Mk 15, 39).
Pomóż nam Panie, wyznać Twoje Bóstwo naszym sercem, byśmy prawdziwie Cię naśladowali.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja XIII. Ciało Jezusa zostaje zdjęte z krzyża
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
Ciało Syna oddano Matce, ostatnie pożegnanie. Ból Matki z utraty dziecka. Ale Jezus i o tym pomyślał. Jest z Tobą, Maryjo, nowy syn, Jan, umiłowany uczeń Pana.
Czy pamiętamy, że Jezus dał nam Maryję za Matkę? Czy naszym życiem dajemy Jej powody do radości? Czy nie zasmucamy Jej i Jej Syna?
Naucz nas Panie trwać z tymi, którzy stracili kogoś bliskiego.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stacja XIV. Ciało Jezusa złożone w grobie
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste....
 
 
 
 
 
W pośpiechu, by zdążyć przed szabatem, złożono Ciało Pana w grobie Józefa z Arymatei (por. Mt 27, 60). Uczeń oddaje grób Mistrzowi. Może zawiedziony rozwojem sytuacji, ale do końca wierny. Z szacunku i wiary w zmartwychwstanie pochowano Ciało Jezusa. Tylko owinięto w płótna, tylko niewiele osób: Maryja, Matka Jezusa, Maria Magdalena, Maria matka Jakuba i Józefa, Jan, umiłowany uczeń.
Skromnie ale z godnością. Naucz nas Panie, że nie środki się liczą ale szacunek, miłość, zrozumienie.
Któryś za nas cierpiał rany
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zakończenie.
Dziękujemy Panie, za wszystkie refleksje nad naszym życiem, które pojawiły się w czasie rozważania Twej drogi męki prowadzącej do naszego zbawienia. Spraw, by nie były nasze postanowienia, tylko słomianym zapałem, lecz trwałą przemianą w naśladowaniu Ciebie. Amen.
Zanieśmy jeszcze naszą modlitwę w intencjach, które na dzień dzisiejszy wyznaczył papież Franciszek
Ojcze nasz
Zdrowaś Mario


Błogosławieństwo
Śpiew na zakończenie© Sławomir Maizner
 © Zdjęcia - Bolesław Parasion - Autor płaskorzeźb